I will fly to the UK! – Using tenses to express future intentions in English.

I will fly to the UK! – Using tenses to express future intentions in English.

Hello my bloggers!

Mam nadzieję, że Wasz lipcowy poniedziałek minął Wam spokojnie :). Dzisiejszy post pragnąłbym poświęcić zagadnieniom gramatycznym. Trochę zastanawiałem się, o czym mógłbym napisać i tak też wpadłem na pomysł, aby stworzyć wpis o używaniu czasów przyszłych w języku angielskim, w zależności od kontekstu wypowiedzi, sytuacji.

Zapraszam Was do zapoznania się z moimi innymi wpisami dotyczącymi zagadnień językowych. Podsyłam odnośniki poniżej.

Co więcej, wszystkich zainteresowanych dodatkowymi materiałami leksykalno-gramatycznymi, idealnymi do pracy i powtórek językowych w wakacje, zachęcam do odwiedzin w moim sklepie internetowym na tej stronie!

Opisywanie przyszłości

Ten wątek najlepiej zacząć od samego pytania, jak należy określać przyszłe akcje, wydarzenia w języku angielskim?

Możemy, na szczęście, zrobić to na kilka sposobów, ponieważ język Shakespeara wyposażony jest w niezliczoną ilość konstrukcji i mniej obfitą, ale nadal zaskakującą liczbę czasów gramatycznych.

W mowie codziennej, prasie, mediach, serialach i stronach internetowych najczęściej ujrzymy zastosowanie następujących czasów i konstrukcji:

 • future simple
 • future continuous
 • present simple
 • present continuous
 • to be going to

Zaraz, zaraz! Czasy teraźniejsze!? Co one mają takiego do przyszłości?

A no, trochę mają! Zapraszam do czytania!

Future simple

Czas przyszły prosty

Użycie

Jeżeli mamy zamiar posługiwać się czasem future simple, to powinniśmy zapamiętać sobie jedną podstawową i dosyć prostą zasadę. Używamy go do opisywania czynności, które mamy zamiar wykonać, a ta czynność nie jest zaplanowana, wszystko nie jest dopięte na ostatni guzik. Sytuacja, w której się znajdujemy jest opisana przez pryzmat spontanicznej decyzji, często opartej na naszych wierzeniach, pomysłach, ideach. Są to swego rodzaju obietnice, groźby, oczekiwania, propozycje, ostrzeżenia, przypuszczenia, wyobrażenia.

 • There’s an elderly lady. I’ll help her with her shopping bags. – Zauważyłem nagle staruszkę z zakupami. Szybko zorientowałem się, że musi być jej ciężko nieść zakupiony towar – natychmiast podjąłem spontaniczną decyzję, że pomogę jej.
 • I think he will call you. – Sądzę, że zadzwoni do Ciebie. – Jest to moje przewidywanie, moja opinia i wyobrażenie na temat przyszłości. Moim zdaniem, on wykona połączenie – czuję, że to się wydarzy.
 • I’m sure you’ll get your driving licence. – Jestem pewny, że otrzymasz swoje prawo jazdy. – Przewiduję na podstawie swoich wierzeń i opinii wyobrażenie na temat przyszłości.
 • Will you help me to clean up? – Pomożesz mi posprzątać? – wyrażenie prośby i oczekiwanie pomocy wobec rozmówcy.

Budowa

Zdanie oznajmujące

Aby zbudować zdanie w tym czasie, należy użyć czasownika posiłkowego „will”. Po czasowniku posiłkowym wstawiamy dowolnie wybrany czasownik wyrażający sytuację, akcję, czynność.

 • I + will + work. – Ja + będę + pracować.
 • You + will + work. – Ty + będziesz + pracować.
 • They will help you with your homework. – Oni pomogą ci z twoim zadaniem domowym.
 • She will make us a sandwich. – Ona zrobi nam kanapkę.
 • I believe I will win this contest. – Wierzę, że wygram ten konkurs.

Osoba + czasownik posiłkowy (will) + czasownik + reszta zdania.

Zdanie przeczące

Aby powstało nam przeczenie, musimy po prostu dodać słówko „nie” – „not” do czasownika posiłkowego, który tworzy nam zdanie.

 • You + will + not + work. – Ty + nie + będziesz + pracować.
 • She + will + not + work. – Ona + nie + będzie + pracować.
 • They + will + not + work. – Oni + nie + będą + pracować.

Uwaga! Jako że cudowni Anglicy kochają skróty, „will” i „not” może ulec nam ściągnięciu – powstanie wyraz „won’t„.

 • He + won’t + work. – On + nie + będzie + pracować.
 • You + won’t + work. – Wy + nie + będziecie + pracować.

will + not = won’t (w skrócie)

Osoba + czasownik posiłkowy (will) + not + czasownik + reszta zdania.

 • I hope she won’t make us fish and chips again. – Mam nadzieję, że ona nie zrobi nam znowu ryby z frytkami.
 • They won’t do that. I’m certain! – Oni nie zrobią tego! Jestem pewny!
 • I won’t help her. No way! – Nie pomogę jej! Nie ma takiej opcji!
Zdanie pytające

W celu utworzenia pytania również będziemy posługiwać się czasownikiem posiłkowym dla future simple („will„). Tym razem umieszczamy go na początku zdania.

 • Will + you + work? – Czy + ty + będziesz + pracować?
 • Will + she + work? – Czy + ona + będzie + pracować?
 • Will + we + work? – Czy + my + będziemy + pracować?

Podsumowując:

Will (czasownik posiłkowy) + osoba + czasownik + reszta zdania?

 • Will you be here when I get back? – Będziesz tutaj, kiedy wrócę?
 • Will you give me a pen? – Dasz mi długopis?
 • Will she ring us as soon as she get to the airport? – Czy ona do nas zadzwoni, kiedy dotrze na lotnisko?

Future continuous

Czas przyszły ciągły

Użycie

Tego czasu używamy do opisywania sytuacji, które – jak sama nazwa wskazuje – będzie prze-ciągała się w czasie, w przyszłości. Czynności, które będą wykonywane przez dany czas, trwały. Są to nasze plany. Wydarzenia, które będziemy wykonywać, ponieważ tak sobie je ustaliliśmy.

 • I will be reading a book tomorrow at 3 p.m. – Będę czytać książkę jutro o 15:00. – Jest to sytuacja, plan, który wydarzy się w przyszłości. Czynność, którą zamierzam wykonać o określonym czasie. Widzę wizję tej sytuacji w przyszłości.
 • Next week this time I will be flying to Moscow. – W następnym tygodniu, o tej porze będę leciał do Moskwy. Będę w tym czasie, w przyszłości siedzieć w samolocie i podróżować do stolicy Rosji.

Budowa

Zdanie oznajmujące

Aby utworzyć zdanie w czasie future continuous, musimy użyć ponownie czasownika posiłkowego dla czasów ciągłych, czyli „to be” – w przypadku czasu przyszłego: („to be” odmienione przez czasy future to: „will be„) i do zwykłego czasownika opisującego akcję dopisać końcówkę charakterystyczną dla czasów continuous: „-ing„.

 • I + will be + go + ing. – Ja + będę + szedł.
 • She + will be + go + ing. – Ona + będzie + szła.
 • We + will be + go + ing. – My + będziemy + szli.
 • He will be playing computer games all day tomorrow. – On będzie grał w gry komputerowe cały jutrzejszy dzień.
 • They will be sunbathing on the beach next week in Croatia. – Oni będą opalali się na plaży w następnym tygodniu w Chorwacji.

Osoba + will be (czasownik posiłkowy „to be” w czasach future) + czasownik + ing + reszta zdania.

Zdanie przeczące

Do czasownika posiłkowego, ale samej formy przyszłej – „will„, którą posługujemy się, aby utworzyć konstrukcję tego czasu, dopisujemy słówko „not” – nie.

 • I + will + not + be + work + ing. – Ja + nie + będę + pracować.
 • We + will + not + be + work + ing. – My + nie + będziemy + pracować.
 • I will not be watching TV next weekend. – Ja nie będę oglądać telewizji w następny weekend.
 • He will not be cooking dinner next week. – On nie będzie gotował obiadu w następnym tygodniu.

Osoba + will + not + be + czasownik + ing + reszta zdania.

Zdanie pytające

I tutaj nasza zasada: czasownik posiłkowy kreuje nam zdanie, więc za jego pomocą, po przesunięciu „will” na początek wypowiedzenia, powstanie nam pytanie. Nie zapominajmy o końcówce „-ing” przy zwykłym czasowniku opisującym czynność.

 • Will + you + be + crying? – Czy + ty + będziesz + płakać?
 • Will + she + be + playing? – Czy + ona + będzie + grać?
 • Will they be reading this book tonight? – Czy oni będą czytać książkę tej nocy?
 • Will he be watching Netflix this afternoon? – Czy on będzie oglądał Netflix w to popołudnie?

Will + osoba + be + czasownik + ing + reszta zdania?

To be going to

Konstrukcja czasu przyszłego

Użycie

Tej ciekawej konstrukcji gramatycznej używamy do opisywania naszych zamiarów i przewidywań odnośnie przyszłości. Te sytuacje nie muszą się odbyć na 100%, natomiast czynimy wobec nich pewne kroki (zamiary), aby je spełnić albo przepowiadamy ich wydarzenie na podstawie widocznych zmian, obserwacji, zachodzących wokół nas okoliczności.

 • I am going to read a book tomorrow. – Zamierzam jutro czytać książkę. – Jest to mój zamiar, plan, który ma wydarzyć się w przyszłości. Przewiduję, że wezmę tekst do ręki i zacznę śledzić wyrazy na kartkach papieru – takie są moje przewidywania.
 • They are going to fly to Vietnam next year. – Zamierzają lecieć do Wietnamu za rok. – Jest to plan, który pragną zrealizować i uczynią wszelkie niezbędne kroki do odbycia podróży: przygotują się, zakupią bilet lotniczy, spakują bagaże i wylecą.
 • Look at the clouds! It’s going to rain. – Spójrz na chmury! Będzie padać. – Na podstawie wyglądu otoczenia, obserwacji zmian, myślę i przewiduję zmianę pogody. Pojawiające, widoczne szare chmury na niebie wskazują na deszcz.

Budowa

Zdanie oznajmujące

Aby utworzyć zdanie, musimy odmienić „to be” dla danej osoby, następnie dopisać formułkę „going to„. Na sam koniec używamy zwykłego, nieodmienionego czasownika opisującego akcję.

 • I + am + going to + sing. – Ja + zamierzam/będę + śpiewać.
 • She + is + going to + sing. – Ona + zamierza/będzie + śpiewać.
 • We + are + going to + sing. – My + zamierzamy/będziemy + śpiewać.
 • He is going to play computer games in the summer. – On zamierza/będzie grać w gry komputerowe latem.
 • They are going to fly to Spain next month. – Oni zamierzają/będą lecieć w następnym miesiącu do Hiszpanii.

Osoba + to be + going to + czasownik + reszta zdania.

Zdanie przeczące

Do czasownika „to be” dopisujemy słówko „not” – nie.

 • I + am + not + going to + work. – Ja + nie + zamierzam/będę + pracować.
 • We + are + not + going to + work. – My + nie + zamierzamy/będziemy + pracować.
 • I am not going to watch Netflix next weekend. – Ja nie zamierzam/będę oglądać Netflixa w następny weekend.
 • He is not going to prepare lunch tomorrow. – On nie zamierza/będzie jutro przygotowywać lunchu.

Osoba + to be + not + going to+ czasownik + reszta zdania.

Zdanie pytające

Po przesunięciu „to be” na początek wypowiedzenia, powstanie nam pytanie.

 • Are + you + going to + swim? – Czy + ty + zamierasz/będziesz + pływać?
 • Is + she + going to + dance? – Czy + ona + zamierza/będzie + tańczyć?
 • Are they going to go to the cinema tonight? – Czy oni zamierzają/będą iść do kina tej nocy?
 • Is he going to eat dinner this afternoon? – Czy on zamierza/będzie jadł obiad w to popołudnie?

To be + osoba + going to + czasownik + reszta zdania?

Present simple

Czas teraźniejszy prosty

Użycie

Tutaj pewna niespodzianka. Tego czasu również używamy do opisywania sytuacji, które będzie odbywać się w przyszłości. Natomiast, warto zapamiętać, że chodzi nam tutaj o czynności, które będą się odbywać rutynowo, zgodnie z harmonogramem.

 • The train to Poznań leaves in 5 minutes from the platform 10. – Pociąg do Poznania odjeżdża za 5 minut z peronu 10. – Pociąg opuści za chwilę stację – jest to pewne, zostało wcześniej zaplanowane, zgodnie z codziennym rozkładem, harmonogramem: rutyna.

Budowę czasu przedstawiłem w innym wpisie na blogu.

Present continuous

Czas teraźniejszy ciągły

Użycie

Present continuous służy nam również do mówienia o najbliższych planach, spotkaniach, ustaleniach w niedalekiej przyszłości. Te sytuacje są już z góry określone – odbędą się.

 • I’m visiting my grandma tomorrow. – Odwiedzam jutro swoją babcię. – Ustalone spotkanie, pewne wydarzenie, które odbędzie się jutro. Szczegóły są już znane. Czynność wydarzy się.
 • I’m going to the cinema tonight. – Idę dzisiaj wieczorem do kina. – zaplanowane wyjście: na pewno udam się na seans.

Budowę także opisałem w poprzednim poście.

Present continuous vs future continuous

Jako ciekawostkę, dodam, że present continuous i future continuous możemy używać zamiennie. Obie konstrukcje są takie same znaczeniowo, pod względem użycia ich odnośnie przyszłości.

 • I’m watching TV tomorrow. = I’ll be watching TV tomorrow.
 • I’m flying to Rome next week. = I’ll be flying to Rome next week.
 • I’m visiting the Buckingham Palace at 8 a.m. = I’ll be visiting the Buckingham Palace at 8 a.m.

Future simple vs to be going to

Future simple opisuje nam wydarzenia przyszłe, które sądzimy, że zadzieją się. To wszystko bazuje na naszych wewnętrznych przekonaniach, myślach, przepowiedniach, wierze. To be going to przedstawia nam sytuacje, które wydarzą się na podstawie obserwacji otoczenia, tego, co jest wokół nas, zewnętrznych akcji.

 • I think it’ll rain.
 • The clouds are grey. It is going to rain.

W pierwszym zdaniu przewidujemy opady na podstawie naszych odczuć, myśli. W drugim zaś obserwujemy niebo i stwierdzamy zmianę pogody.

 • I suppose he’ll fly to New York.
 • He’s going to fly to New York. He even bought tickets last week!

Zdanie w czasie future simple odnosi się do naszych oczekiwań, nadziei, podejrzeń. Są to wewnętrzne domysły. Wypowiedź przy pomocy konstrukcji to be going to określa sytuację zaplanowaną, zamierzoną. Zakupione bilety od razu pokazują, że ktoś realizuje plan, podejmuje ustalone działanie, aby wyjechać. Widzimy, obserwujemy sytuacje, która się dzieje.

Określenia czasu

Jakich słów użyjemy, by zasygnalizować, że mówimy o przyszłości? Na przykład:

 • later (później)
 • soon (wkrótce)
 • tonight (tej nocy)
 • tomorrow (jutro)
 • next weekend (w następny weekend), next week (w następnym tygodniu), next Monday (w następny poniedziałek), next month (w następnym miesiącu), next year (w następnym roku)
 • in two minutes (za dwie minuty), in five hours (za pięć godzin), in ten years (za dziesięć lat)
 • in the future (w przyszłości)

Exercises

Translate the following sentences into English.
1. Mój pokój jest strasznie zagracony. Zamierzam wyrzucić trochę swoich rzeczy.
2. Ale to ciężkie! Sądzę, że będę potrzebował pomocy.
3. Nie mogę spotkać się z Tobą jutro. Od 13:00 do 18:00 będę robił zakupy w hipermarkecie.
4. Spójrz na ten bałagan! Kiedy zamierzasz coś z tym zrobić!?
5. Chodź, pomogę Ci z tym odkurzaczem!
6. Autobus przyjeżdża na nasz przystanek za 12 minut.
7. Jutro w południe będę leciał do Anglii.
8. Zrobię to za 6 minut! Teraz śpieszę się.
9. Będę malował salon w następny piątek.
10. Jadę do babci jutro rano.

Odpowiedzi zapisujcie w komentarzach :).

Mam przeogromną nadzieję, że udało mi się wyjaśnić użycie konstrukcji i czasów przyszłych. Po więcej zapraszam Was do następnych wpisów na stronie już wkrótce, a także przypominam Wam o możliwości zerknięcia do mojego sklepu internetowego, gdy czujecie niedosyt i potrzebujecie materiałów językowych do poćwiczenia na wakacje :).

Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu poniżej lub poprzez formularz kontaktowy. Chętnie postaram się Wam odpowiedzieć i spróbuję pomóc!

Have a wonderful week!

Cheers!

0 0 głos
Oceny artykułu
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Co sądzisz o tym wpisie? Zostaw komentarz!x
()
x