Matura 2020 – lexical and grammatical exercises for Matura entrants

Matura 2020 – lexical and grammatical exercises for Matura entrants

Witajcie!

Jako że okres egzaminów maturalnych zbliża się do nas wielkimi krokami, dzisiejszy post poświęcę na zaprezentowanie kilku zadań leksykalno-gramatycznych, które najczęściej pojawiają się w arkuszu z języka angielskiego.

Pragnę zaprosić Was do sklepu, znajdującego się na tej stronie. Właśnie teraz, w momencie publikacji tego wpisu, pojawiły się tam nowe materiały do maturzystów (i nie tylko), chcących przyswoić więcej zadań i przykładów poleceń z grupy ćwiczeń usprawniających umiejętności leksykalno-gramatyczne. Jest to bardzo przydatne na samym egzaminie maturalnym, ale także skorzystają z tego wszystkie osoby, które mają ochotę spróbować swoich sił w innych testach państwowych z tego języka obcego. Dodatkowo, wspomnę, że te zadania są idealne dla każdego ambitnego zapaleńca, który miałby chęć powtórzyć sobie pewne zagadnienia i struktury językowe, w nadziei na uzyskanie pozytywnych i zadowalających wyników w „walce” o certyfikat znajomości języka Shakespeara.

Przypomnę tylko, że na mojej stronie pojawiły się już wpisy odnośnie matury w ostatnich tygodniach kwietnia i na początku maja. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do skorzystania z porad i wskazówek. Wierzę, że przydadzą się one Wam w trakcie egzaminu :).

Zadania leksykalno-gramatyczne na poziomie podstawowym

Znajomość środków językowych w tej części egzaminu jest sprawdzana za pomocą zadań zamkniętych (wybór poprawnej odpowiedzi – A, B, C, D). Zazwyczaj są to dwa zadania, które mogą opierać się na takich poleceniach jak:

 • wybór brakującego słowa w tekście – wybrane słowo musi pasować do kontekstu, całości;
 • wybór brakującego słowa w zdaniach – wybrany wyraz musi pasować do podanych dwóch zdań, musi mieć takie samo znaczenie i zostać poprawnie użyte w danej sytuacji językowej;
 • wybór brakującego słowa w dialogu – wybrana fraza musi tworzyć zgraną całość w przykładowej konwersacji;
 • wybór poprawnego tłumaczenia części zdania – zaznaczoną grupę wyrazów [zazwyczaj podana w nawiasie] w języku polskim należy zamienić na język angielski, poprzez wybór odpowiedniej opcji poprawnego tłumaczenia, który adekwatnie pasuje do tekstu;
 • wybór poprawnego przekształcenia (transformacji) części zdania – zaznaczoną grupę wyrazów w języku angielskim należy zamienić na inne wyrażenie, słowo, które ma takie samo znaczenie – jest synonimem, frazą o podobnym tłumaczeniu.

Wybór brakującego słowa w tekście

Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Zakreśl literę A, B albo C.

Coronavirus: How face masks are becoming fashionable

Now the fashion world is thinking that face masks 1. ___ very trendy since they became a necessity during the coronavirus pandemic.
Many people are currently finding ways to 2. ___ them into their every day outfits.
For example, one Italian designer 3. ___ very popular this month due to the fact that she created the trikini – a matching bikini and face mask costume set for this summer.
Other designers are making masks as fashionable 4. ___ possible.
Without a 5. ___, these masks will become a very important part of planning our casual outfit.

adapted from BBC News, Sophie Williams
 1. a) have become
  b) became
  c) is becoming
 2. a) fit
  b) match
  c) suit
 3. a) became
  b) has become
  c) is going to become
 4. a) so
  b) to
  c) as
 5. a) doubt
  b) question
  c) believe

Wybór brakującego słowa w zdaniach

W zadaniach 1.–3. wybierz słowo, które poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach. Zakreśl literę A, B albo C.

 1. 1) Excuse me, can I ___ a cup of coffee, please?
  2) Would you like to ___ a look on my photos?

  a) make
  b) do
  c) have
 2. 1) Katy took ___ extra sport classes last month.
  2) Have you heard that Martha and Philip split ___a week ago?

  a) down
  b) up
  c) away
 3. 1) They were ___ a wonderful couple.
  2) ___ a beautiful weather, don’t you think?

  a) so
  b) very
  c) such

Wybór brakującego słowa w dialogu

Wybierz odpowiedź, która najlepiej uzupełnia dialogi 1.–3. Zakreśl literę A, B lub C.

 1. – What are your plans for tomorrow?
  – I ___ my grandmother in New York.

  a) will visit
  b) am visiting
  c) visit
 2. – It’s getting really late now!
  – We ___ hurry up, otherwise we will miss our bus to the city centre!

  a) can
  b) are likely to
  c) had better
 3. – Does this bus go to the railway station?
  – Yes, it does. You need to ___ on the forth bus stop.

  a) get off
  b) take off
  c) be off

Wybór poprawnego tłumaczenia części zdania

W zadaniach 1.–3. spośród podanych opcji (A–C) wybierz tę, która jest
tłumaczeniem fragmentu podanego w nawiasie, poprawnie uzupełniającym lukę w zdaniu. Zakreśl literę A, B lub C.

 1. You should never take (opinii twoich kolegów) ___ to heart.
  a) your friends’s opinion
  b) your friends’ opinion
  c) opinion your friends
 2. We would love to go (popływać) ___ on a sandy beach in Miami.
  a) swimming
  b) for swimming
  c) to swim
 3. We can’t publish our article until they (do nas nie napiszą) ___ about this newspaper interview.
  a) are writing to us
  b) will write to us
  c) write to us

Wybór poprawnego przekształcenia (transformacji) części zdania

W zadaniach 1.–3. spośród podanych opcji (A–C) wybierz tę, która może najlepiej zastąpić zaznaczony fragment. Zakreśl literę A, B lub C.

 1. You and Sebastian haven’t been messaging for a long time.
  a) haven’t been in touch
  b) haven’t kept up-to-date
  c) haven’t heard from yourselves
 2. There are a few oranges in the fridge. Should we buy them in our local greengrocer’s.
  a) many
  b) few
  c) some
 3. Stephen and Veronica were walking around the city centre yesterday.
  a) were marching away
  b) were hanging around
  c) were strolling down

Odpowiedzi

 1. Wybór brakującego słowa w tekście:
  1.A 2.B 3.B 4.C 5.A
 2. Wybór brakującego słowa w zdaniach:
  1.C 2.B 3.C
 3. Wybór brakującego słowa w dialogu:
  1.B 2.C 3.A
 4. Wybór poprawnego tłumaczenia części zdania:
  1.B 2.A 3.C
 5. Wybór poprawnego przekształcenia (transformacji) części zdania:
  1.A 2.C 3.B

Zadania leksykalno-gramatyczne na poziomie rozszerzonym

Zdający, którzy zechcieli podejść do matury na poziomie rozszerzonym, w swoim arkuszu zetkną się z jednym zadaniem zamkniętym: jednym wybranym z przykładowych poleceń zamkniętych, wskazanych powyżej jako przykłady zadań leksykalno-gramatycznych na egzaminie na poziomie podstawowym. Dodatkowo pojawią się dwa zadania otwarte, które sprawdzą umiejętności i znajomość środków językowych tegorocznych maturzystów. W sumie, na egzaminie w części rozszerzonej, uczniowie ujrzą trzy zadania dotyczące zagadnień leksykalno-gramatycznych. Nie taki diabeł straszny, jak go malują :).

Myślę, że z zadaniami zamkniętymi już wystarczająco się zapoznaliście. Przypominam, że osoby mające niedosyt rozwiązywania zadań, mogą znaleźć dodatkowe ćwiczenia i ciekawostki w sklepie na tej stronie.

Jak wyglądają zadania otwarte w tej części testu?

 • słowotwórstwo – należy uzupełnić lukę w tekście za pomocą podanego obok słowa, tak aby pasowało ono gramatycznie, czyli musimy zastanowić się, jak trzeba przerobić dany wyraz, aby pasował i był poprawny do całości zdania. Może wystarczy rzeczownik przerobić na czasownik albo przymiotnik. Wszystko zależy od tekstu;
 • uzupełnianie brakujących słów w tekście – podobne zadanie do tego z poziomu podstawowego, natomiast tym razem maturzysta nie ma podanych odpowiedzi – sam musi zastanowić się i wymyślić wyraz pasujący poprawnie do tekstu;
 • transformacje – kolejne ćwiczenie, które ma swój odpowiednik na egzaminie w części podstawowej – tutaj także nie ma odpowiedzi A, B, C, a uczeń sam przekształca zdanie tak, aby miało to samo znaczenie. Bardzo często podane jest jedno słówko, które ma naprowadzić zdającego na użycie poprawnej konstrukcji albo wyrażenia;
 • tłumaczenie fragmentów zdań – następne polecenie podobne do tego z poziomu podstawowego. Maturzysta czyta zdanie w języku angielskim, w którym pewna grupa słów jest zapisana w nawiasie w języku polskim. Należy te słowa przetłumaczyć, używając odpowiednich czasów, konstrukcji i wyrażeń. Po prostu tłumaczenie musi być logiczne i poprawne gramatycznie;
 • układanie zdań z podanych wyrazów – wybrany fragment zdania jest zapisany w nawiasie za pomocą wyrazów w formie podstawowej (bez czasu, odmiany itp. – w formie haseł-podpowiedzi). Trzeba je odpowiednio przekształcić i czasami należy dopisać dodatkowe słówka (np. przyimki) albo użyć czasu i odmienić te wyrazy, tak aby nowe, utworzone zdanie było poprawne gramatycznie i logicznie.

Słowotwórstwo

Uzupełnij każdą lukę (1.–4.) jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.

Is Latin America prepared to fight coronavirus?

The number of coronavirus cases in Latin America has not reached 1. ___ (Europe) proportions yet but judging by decisions taken in the last few days, governments here are not taking any chances.
Most of the regions is introducing strict measures on movement and schools, shops and flights are shutting down.
Brazil, with a 2. ___ (populate) of just over 200 million, is the country with the 3. ___ (high) number of confirmed cases in the region. It has not shut its borders but in cities like Rio de Janeiro and São Paulo, schools and universities have been told to close and public events have been 4. ___ (call) off.

adapted from BBC News, Katy Watson

Uzupełnianie brakujących słów w tekście

Przeczytaj tekst. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1.–5.) jeden wyraz, tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Wymagana jest pełna poprawność
gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.

Coronavirus: France’s boom city Toulouse shaken by pandemic

Toulouse has been France’s fastest-growing touristic city for the past decade. It is 1. ___ the pink city because 2. ___ the colour of the local brick used to build the historic city centre. On summer evenings the view 3. ___ beautiful when the sun covers the buildings creating a rose glow. France’s fourth city 4. ___ seen relatively few cases of coronavirus and suddenly it is looking vulnerable to the fallout of the pandemic. 5. ___ restaurants and hotels have closed and the virus has made business owners and shoppers nervous.

adapted from BBC News, Chris Bockman

Transformacje

Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (1.–3.). Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga: nie zmieniaj formy podanych wyrazów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie pięć wyrazów, wliczając w to wyraz już podany.

 1. You really should go to the dentist if you are having a sore tooth.
  TO
  Should you be having a sore throat, _____________________ to the dentist.
 2. Michael didn’t pass the Matura exams because he hadn’t studied enough.
  WOULD
  If Michael had studied more, _____________________ the Matura exams.
 3. Michael passed his Matura maths exam, even though he was not fully prepared and self-confident enough.
  Despite _____________________ and self-confident enough Michael succeeded in passing his Matura maths exam.

Tłumaczenie fragmentów zdań

Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie pięć wyrazów.

 1. (Lepiej wyjedź na) _____________________ holidays if you feel stressed.
 2. (Nie jesteśmy w stanie) _____________________ learn physics for tomorrow. This topic about gravitation is so tough and beyond reason for us.
 3. If you go on a healthy and well-balanced diet, you (powinieneś unikać jedzenia) _____________________ in fast food restaurants and pre-made processed meals from supermarkets.

Układanie zdań z podanych wyrazów

Uzupełnij zdania 1.–3., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy
w odpowiedniej formie. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeżeli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów. Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie sześć wyrazów, wliczając w to wyrazy już podane.

 1. I wish I _____________________ (pack / photo camera) before I was going on a trip to Thailand.
 2. _____________________ (only / girls / look) perfect in these dresses, but also the costumes make their bodies skinny and muscular.
 3. I have no recollections of me _____________________ (meet) this man before.

Odpowiedzi

 • słowotwórstwo:
  1.European 2.population 3.highest 4.called
 • uzupełnianie brakujących słów w tekście:
  1.named/called 2.of 3.is 4.Many
 • transformacje:
  1.you really ought to go 2.would have passed 3.not being fully prepared
 • tłumaczenie fragmentów zdań:
  1.You had better go on 2.we are not able to 3.should avoid eating
 • układanie zdań z podanych wyrazów:
  1.had packed my/a photo camera 2.Not only do the/these/those girls look 3.having met/meeting

Mam nadzieję, że ten wpis spodobał się Wam i powoli czujecie, że egzamin nie jest aż tak straszny, a ten lęk jest tylko w waszej podświadomości :). Zachęcam do zaglądania na bloga częściej, ponieważ nadal będę publikował wpisy dotyczące matury.

Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, pytania, rozterki odnośnie egzaminu i treści zadań lub po prostu nie rozumiecie pewnych zagadnień, zapraszam do napisania komentarza poniżej albo wysłania mi wiadomości poprzez Facebooka/formularz kontaktowy na stronie.

Have a wonderful weekend!

Cheers!

0 0 głos
Oceny artykułu
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Co sądzisz o tym wpisie? Zostaw komentarz!x
()
x