They work… They’re working… – Present simple and present continuous in English. Comparison.

They work… They’re working… – Present simple and present continuous in English. Comparison.

Hi everyone! How are you doing? How was your Easter?

Pomyślałem sobie, że poświąteczny tydzień kwietnia zacznę od gramatyki i czasów teraźniejszych w języku angielskim. Porównamy sobie czasy teraźniejsze: present simple, present continuous.

Nie martwcie się, szczegółowe informacje o innych czasach będziecie wkrótce mogli znaleźć w moich następnych postach. Poświęcę dla każdego czasu więcej uwagi, a w szczególności dla czasów perfect.

Także zapraszam Was do mojego sklepu, gdzie dodatkowo znajdą się materiały i ćwiczenia na czasy w języku angielskim.

Zacznę od tego, czym tak właściwie jest czas gramatyczny.

Czas gramatyczny

Czas gramatyczny, to po prostu zdanie, wypowiedzenie, które zostało zbudowane przy użyciu ustalonych zasadach gramatycznych, opisującą daną sytuację we wskazanym momencie, czasie.

Na przykład: Ja idę do szkoły. Ja – jako wykonawca czynności, poinformowałem swojego rozmówcę, że realizuję te przedsięwzięcie (iść). Słówko „iść” – czasownik, został odmieniony w czasie teraźniejszym, zgodnie z ustalonymi zasadami w języku polskim (ja idę, ty idziesz itd.). Całe zdanie po zbudowaniu oznacza, że ja w tym momencie udaję się do szkoły.

Zasada tworzenia, budowania czasów w języku angielskim zostanie przeze mnie opisana :).

Present simple

Czas teraźniejszy prosty

Użycie

Jest to czas używany do opisywania sytuacji, czynności, wydarzeń rozgrywających się, odbywających się ogólnie w naszym życiu – stale, niezmiennie lub systematycznie, regularnie, rutynowo: codziennie, corocznie, co 3 dni, w każdy wtorek itp. Takie nasze życiowe nawyki.

 • I go to school every day. – Ja chodzę do szkoły każdego dnia. – Fakt, ogół z mojego życia, rutyna.
 • She works in a bank. – Ona pracuje w banku. – Wykonuje pracę codziennie, rutynowo. Jest to fakt, informacja o jej życiu.
 • They live in Germany. – Oni mieszkają w Niemczech. – Niezmienny ogół w ich życiu, fakt.
 • She has a shower every Monday. – W każdy poniedziałek ona bierze prysznic. – Rutynowo, co poniedziałek myje się.

Present simple używamy także do mówienia o rzeczach, zjawiskach, które otaczają nas, kreują świat; prawa, którymi rządzi się świat.

 • The sun rises in the East. – Słońce wschodzi na wschodzie. – Zjawisko, prawo natury.
 • People in Spain speak Spanish. – Ludzie w Hiszpanii mówią po hiszpańsku. – Fakt, zjawisko, które opisuje rzeczywistość w Hiszpanii.

Gdy opisujemy czynność, która odbywa się regularnie, zgodnie z harmonogramem, planem. Znowu – możemy to podpiąć jako rutynę, fakt, stałe zjawisko.

 • The train from Warsaw to Wroclaw leaves the station at 7:30. – Pociąg z Warszawy do Wrocławia odjeżdża ze stacji o 7:30. – Pociąg regularnie odjeżdża z Warszawy w stronę Wrocławia o ustalonej godzinie, zgodnie z rozkładem.
 • School lessons start at 8. – Lekcje szkolne zaczynają się o 8. – Możemy to podpiąć jako fakt, stałe zjawisko w polskich szkołach albo jako rutynowy plan zajęć w szkole, czynność odbywająca się zgodnie z harmonogramem, w sposób powtarzający się.

Mówienie o uczuciach, stanach, myślach, opiniach odbywa się w czasie present simple. Czasowniki opisujące czynności typu: sądzić, uważać, myśleć, wierzyć (think, believe), wyglądać (look, seem), lubić (like), kochać (love), nienawidzić (hate) to czasowniki statyczne (stative verbs). One, w zależności od wybranego czasu, mogą przyjmować zupełnie inne znaczenie. Ale nie o tym teraz ten punkt:).

 • I like football. – Ja lubię piłkę nożną. – Moja opinia, moje upodobanie, fakt z mojego życia, że po prostu piłka nożna sprawia mi przyjemność.
 • She believes in God. – Ona wierzy w Boga. – Jej wiara, fakt z jej życia, że jest osobą wierzącą.

Nie ważne jest do jakiej kategorii sobie podciągniecie wybraną sytuację. Istotne jest, aby zrozumieć odpowiednie użycie w konkretnym momencie.

Budowa

Zdanie oznajmujące, twierdzące.

Ten czas nazywamy „prostym” ze względu na jego banalną budowę. Wystarczy, że weźmiemy osobę (podmiot w zdaniu – wykonawcę czynności) i czasownik (słówko, które opisuje czynność).

 • You + work. – Ty + pracujesz.
 • I + go. – Ja + chodzę/uczęszczam.

Uwaga! Osoby: he, she i it wymagają, aby do czasownika dopisać literkę „s” lub „es” (gdy czasownik kończy się na -s, -sh, -ch, -x, -o).

 • She + think + s. – Ona + sądzi/uważa.
 • He + love + s. – On + kocha/uwielbia.
 • It + go + es. – Ono + chodzi/uczęszcza.

Osoba + czasownik (+s/es dla he, she, it) + reszta zdania.

Zdanie przeczące, z użyciem słówka „nie”.

Tutaj pojawia nam się takie sformułowanie jak „czasownik posiłkowy”. Jest to po prostu zwykły czasownik, którym posługujemy się, by zbudować sobie zdanie/konstrukcję językową/czas. On po prostu w zdaniu sobie jest, wygląda jak czasownik (jest czasownikiem), ale nie tłumaczymy go dosłownie – on nie pełni funkcji informującej o wykonaniu czynności. Czasownik posiłkowy pokazuje nam, w jakim trybie, czasie jest zbudowane zdanie. Odpowiada za konstrukcję.

W przypadku czasu present simple, czasownikiem posiłkowym jest „do” – robić.

Jeżeli chcemy utworzyć zdanie przeczące, musimy wziąć czasownik posiłkowy „do”, który wskazuje nam: „hello! używasz czasu present simple” i do niego dopisać słówko „not” – nie.

do + not = don’t (po skróceniu ze sobą)

Pamiętajmy, że he, she, it wymaga użycia „-s” przy czasowniku, dlatego do „do” dopisujemy właśnie tę odpowiednią końcówkę.

do + es + not = doesn’t (w skrócie)

Do drugiego czasownika, który w zdaniu będzie nam już pełnił funkcję opisującą czynność, nie dodajemy „-s”. Jedno „-s” w zupełności wystarczy – nie musimy syczeć na drugiego rozmówcę :).

 • I do not go to school. / I don’t go to school. – Ja nie chodzę/uczęszczam do szkoły.
 • She does not work in a bank. / She doesn’t work in a bank. – Ona nie pracuje w banku.

Osoba + do not (don’t) / does not (doesn’t) [dla he, she, it] + czasownik + reszta zdania.

Zdanie pytające

Tutaj również przyda nam się czasownik posiłkowy dla czasu present simple. Aby utworzyć pytanie, należy czasownik posiłkowy przesunąć na początek zdania, a na koniec postawić znak pytający (tzw. pytajnik).

 • Do + you + go? – Czy + ty + chodzisz/uczęszczasz?
 • Does + she + play? – Czy + ona + gra?

I tutaj ponownie, przy czasowniku posiłkowym dla he, she, it widnieje już „-s”, dlatego do czasownika opisującego nam sytuację, którego używamy do tłumaczenia zdania, nie dodajemy drugiej, zbędnej „-s”.

 • Do they live in Paris? – Czy oni mieszkają w Paryżu?
 • Does he work in a post office? – Czy on pracuje na poczcie?

Do / Does (dla he, she, it) + osoba + czasownik + reszta zdania?

Określenia czasu

Jakich słów użyjemy, by zasygnalizować wspomniany przeze mnie czas? Na przykład słówka częstotliwości:

 • always (zawsze), usually (zazwyczaj), often (często), sometimes (czasami), rarely/seldom (rzadko), never (nigdy)
 • every… (co…, w każdy…), from time to time (od czasu do czasu), once/twice a… (raz, dwa razy w…)

Present continuous

Czas teraźniejszy ciągły

Użycie

Czasu present continuous, jako czasu ciągłego, używamy do mówienia o czynnościach odbywających się w chwili obecnej, teraz, w tym momencie, w bieżącym okresie.

 • I’m going to school (now). – Ja idę do szkoły (teraz). – Ja teraz maszeruję sobie do budynku.
 • She’s working in her office. – Ona pracuje w jej biurze. – Ona obecnie siedzi w biurze i tam wykonuje swoją pracę.
 • They’re playing football (at the moment). – Oni grają w piłkę nożną. – Oni znajdują się w tym momencie na boisku i kopią piłkę.

Wyjątkowe sytuacje jednorazowe, plany na najbliższy czas i ustalone spotkania również opisujemy za pomocą present continuous.

 • Today we’re going to the supermarket. – Dzisiaj idziemy do sklepu. – Sytuacja nie dzieje się w momencie mówienia, ale w bieżącym okresie – dzisiejszy dzień – wybierzemy się do sklepu.
 • He’s staying at home this evening. – Tego dzisiejszego wieczoru on zostaje w domu.

Budowa

Zdanie oznajmujące

Aby utworzyć zdanie w czasie present continuous, musimy wziąć czasownik posiłkowy – w tym przypadku, dla czasów continuous: „be” i końcówkę „-ing”, dopisywaną do zwykłego czasownika w zdaniu.

 • I + am (‚m) + go + ing. – Ja + idę (teraz).
 • She + is (‚s) + play + ing. – Ona + gra (w tym momencie).
 • He’s playing chess. – On (teraz) gra w szachy.
 • They’re going to church. One (w tej chwili) idą do kościoła.

Osoba + to be + czasownik + ing + reszta zdania.

Zdanie przeczące

Jak zapewne się domyślasz, do czasownika posiłkowego, którym posługujemy się tworząc konstrukcję tego czasu, dopisujemy słówko „not” – nie.

 • I + am (‚m) + not + go + ing. – Ja + nie + idę (teraz).
 • We + are (‚re) + not + work + ing. – My + nie + pracujemy (obecnie).
 • I’m not watching TV. – Ja nie oglądam (w tym momencie) telewizji.
 • He’s not cooking dinner. – On nie gotuje (w chwili obecnej) obiadu.

Przypominam, że czasownik „be” można skrócić z „not”:

is + not = isn’t
are + not = aren’t

Osoba + to be + not + czasownik + ing + reszta zdania.

Zdanie pytające

I podobnie jak w present simple, czasownik posiłkowy kreuje nam zdanie, więc za jego pomocą, po przesunięciu „be” na początek wypowiedzenia, to powstanie nam pytanie.

 • Are + you + watching? – Czy + ty + oglądasz?
 • Is + she + doing? – Czy + ona + robi?
 • Are they going to school? – Czy oni (teraz) idą do szkoły?
 • Is he watching Netflix? – Czy on ogląda (w tym momencie) Netflix?

To be + osoba + czasownik + ing + reszta zdania?

Określenia czasu

 • now (teraz), at the moment (w tym momencie, obecnie), currently (obecnie), these days, nowadays (w dzisiejszych czasach, obecnie)
 • this week (w tym tygodniu), tonight (tej nocy), today (dzisiaj), this month (w tym miesiącu), tomorrow (jutro), next Sunday (w następną niedzielę)

Present simple vs present continuous

Stative verbs

Istnieje pewna grupa czasowników, która przybiera inne znaczenie przy tłumaczeniu zdania, w zależności od użycia ich w odpowiednim czasie gramatycznym. Są to „stative verbs”, czyli czasowniki stanu.

Takimi czasownikami są słówka opisujące emocje, zmysły, myślenie, wygląd:

 • think (myśleć, sądzić), know (wiedzieć), understand (rozumieć), believe (wierzyć), remember (pamiętać), itp.
 • like (kochać), love (kochać), hate (nienawidzić), prefer (woleć), want (chcieć), itp.
 • see (widzieć), taste (smakować), hear (słuchać), feel (czuć), itp.

Te czasowniki używamy w konstrukcji czasu present simple – wtedy one zachowują swoje podstawowe znaczenia.

 • I think that this film is dull. – Sądzę, że ten film jest nudny.
 • She doesn’t like pop music. – Ona nie lubi muzyki pop.
 • Do you remember it? – Czy ty to pamiętasz?

Gdy wymienione czasowniki z grupy stative verbs użyjemy w czasach continuous, zmienią one swoje znaczenie. Co to znaczy?

Weźmy czasownik „see”. Podstawowym znaczeniem tego czasownika jest „widzieć”.

I see that you’re smiling. – Widzę, że uśmiechasz się.

Jeżeli użyjemy czasownika „see” w czasie continuous, to nie będziemy tłumaczyć go jako „widzieć coś/kogoś”, natomiast znaczenie zmieni się na „widzieć się”, „spotykać się”.

I’m seeing my brother tonight. – Dzisiaj wieczorem widzę się z moim bratem.

Jak więc wyglądają tłumaczenia czasowników dla poszczególnych czasów? Oto przykład kilku z nich:

Czasownik stanuPresent simplePresent continuous
seewidzieć coś/kogoś
I see you. – Widzę cię.
widzieć się
I’m seeing her tonight. – Widzę się z nią dzisiaj w nocy.
smellpachnieć, mieć zapach
It smells beautiful. – To pachnie pięknie.
wąchać
I’m smelling the flowers. – Wącham kwiaty.
tastesmakować, mieć smak
It tastes dellicious. – To smakuje przepysznie.
próbować smaku
I’m tasting this meal. – Próbuję smaku tej potrawy.
thinkuważać, że, sądzić coś o czymś
I think that I like sport. – Uważam, że lubię sport.
rozważać coś, myśleć o czymś
I’m thinking about moving abroad. – Rozmyślam o przeprowadzce za granicę.

Exercises

Translate the following sentences into English.
1. Idę do sklepu.
2. Chodzę do sklepu w każdy wtorek.
3. Ona nie je obiadu kiedy jest w pracy.
4. Oni zawsze gotują w sobotę.
5. W sobotę lecę do Włoch.
6. My nie oglądamy telewizji, oglądamy Youtube.
7. Sądzę, że rozumiem angielskie czasy.
8. Oni próbują smaku tej zupy.

Odpowiedzi zapisz w komentarzu :).

Mam nadzieję, że wytłumaczyłem wam ten zagmatwany temat, a chociaż zarysowałem pewien szkic, schemat.

Po więcej zapraszam Cię w przyszłych postach, a także do sklepu, gdzie znajdziesz przeróżne materiały do nauki języka angielskiego.

Jeżeli masz jakieś pytania, pisz w komentarzu. Skontaktuj się ze mną – chętnie odpowiem!

Cheers!

0 0 głos
Oceny artykułu
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Co sądzisz o tym wpisie? Zostaw komentarz!x
()
x