While I was surfing the net I found out this web page… – Past simple and past continuous in English. Comparison.

While I was surfing the net I found out this web page… – Past simple and past continuous in English. Comparison.

Hej, moi czytelnicy!

Jak wam mija pierwszy dzień nowego miesiąca? Strasznie szybko leci ten czas. Już za mną jeden miesiąc prowadzenia tego bloga. Jestem z siebie dumny, że ta strona – jako element terapii – motywuje mnie do działania i nastawia pozytywnie.

Aby także z przytupem zacząć nowy miesiąc, zajmę się dzisiaj gramatyką, a mianowicie dwoma podstawowymi czasami przeszłymi – past simple i past continuous.

W poprzednim wpisie tłumaczyłem, czym jest czas gramatyczny, więc tutaj podsyłam odnośnik, jeżeli ktoś chciałby nadrobić zaległości :D.

Zapraszam do czytania! A gdy pragniecie zdobyć więcej materiałów dotyczących czasów w języku angielskim to jesteście mile widziani w moim sklepie na tej stronie :).

Past simple

Czas przeszły prosty

Użycie

Jeżeli posługujemy się czasem past simple, to powinniśmy zapamiętać sobie jedną podstawową i dosyć prostą zasadę. Używamy go do przedstawiania czynności, które wykonaliśmy, zrobiliśmy w przeszłości, a ta czynność nie jest już wykonywana (zakończyła się, nie powtarzamy jej w teraźniejszości, ponieważ ona już nie ma wpływu na nas dzisiaj).

 • I went to the supermarket yesterday. – Poszedłem wczoraj do supermarketu. – Zrobiłem zakupy wczoraj i mam już swoje produkty – tamten dzień już minął, zakończył się, nie powtórzę tej czynności i nie przywrócę tamtego dnia.
 • She played the trumpet when she was 10. – Gdy miała 10 lat, grała na trąbce. – W wieku 10 lat potrafiła grać na instrumencie, używała go, gdy była młodsza – teraz już tego nie robi, nie gra. Czynność zakończyła się w jej dzieciństwie, w przeszłości.

Zazwyczaj zaznaczamy rozmówcy, kiedy dana sytuacja miała swoje miejsce albo przynajmniej czas jest znany drugiej osobie.

 • What did you do yesterday? I was in a park, ehmm I went shopping and I had dinner. – Co zrobiłeś wczoraj? Byłem w parku, poszedłem na zakupy i miałem kolację. – Rozmówca zaznaczył na początku rozmowy, że pyta o wczorajszy dzień, więc używanie „yesterday” po każdym wyrażeniu byłoby bez sensu – wynika to z kontekstu i całej rozmowy. Wszyscy wiedzą, że chodzi o wczorajszy dzień.
 • Did your parents fly to Spain in 1995? Yes, they did! They went to Barcelona. They visited my grandma. – Czy twoi rodzice polecieli do Hiszpanii w 1995 roku? Tak, polecieli! Pojechali do Barcelony. Odwiedzili moją babcię. – Rozmówcy doskonale wiedzą, kto i kiedy wykonywał dane czynności w przeszłości. Dodawanie „in 1995” co drugie słowo nie miałoby sensu.

Gdy sytuacja działa się jedna po drugiej w przeszłości – następowały po sobie. Nie myślimy tutaj o „multitaskingu” – wielozadaniowości, ale o tym, co robiliśmy po kolei.

 • Yesterday, I got up at 7. I had a shower at 7:30. Then, I had breakfast and I went to school. – Wczoraj, wstałem o 7. Wziąłem prysznic o 7:30. Później zjadłem śniadanie i poszedłem do szkoły. – Te czynności wykonałem w przeszłości; one następowały po sobie, jedna po drugiej.

Budowa

Zdanie oznajmujące

Aby zbudować proste zdanie w tym czasie, należy do czasownika dodać regularną końcówkę czasu przeszłego: „-d„/”-ed„. Czasownik z takim zakończeniem nazywany jest czasownikiem regularnym II formy. Czasowników właśnie tej formy używamy do tworzenia zdań w czasie past simple.

 • I + work + ed. – Ja + pracowałem.
 • You + work + ed – Ty + pracowałeś.

Gdy wyraz w wymowie kończy się na spółgłoskę (p, d, b, n, h itd.), wtedy dodajemy jeszcze literkę „e” przed „d”, aby ułatwić wypowiadanie słowa. Pewnie zauważylibyście, że chociażby dopisanie samego „-d” do czasownika takiego jak: „jump” – skakać, dałoby nam „jumpd„; mam nadzieję, że nie opluliście swojego ekranu :).

 • I played football last Monday. – Ja grałem w piłkę nożną w ostatni poniedziałek.
 • She helped her mum with cooking last evening. – Ostatniego wieczoru ona pomogła mamie z gotowaniem.
 • They moved to the USA last year. – Oni przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych w poprzednim roku.

Niestety, wspominałem, że te czasowniki z tą końcówką są nazwane regularnymi. Jest druga grupa czasowników II formy, które należy zapamiętać, na przykład ucząc się za pomocą fiszek lub tabeli czasowników nieregularnych w języku angielskim.

Takimi nieregularnymi czasownikami II formy są między innymi:

 • feel (czuć) – felt
 • do (robić) – did
 • make (robić) – made
 • cost (kosztować) – cost
 • go (iść) – went
 • be (być) – was/were
 • think (myśleć, sądzić, uważać) – thought
 • learn (uczyć się) – learnt
 • They went to the cinema yesterday. – Oni wczoraj poszli do kina.
 • She made a sandwich for dinner last week. – Ona zrobiła kanapkę na kolację w tamtym tygodniu.
 • I was a shop assistant when I was 19. – Gdy miałem 19 lat, byłem sprzedawcą w sklepie.

Osoba + czasownik II formy (regularny: [-ed/-d] lub nieregularny) + reszta zdania.

Zdanie przeczące

Tworząc przeczenie musimy przypomnieć sobie pojęcie „czasownika posiłkowego”. Opisywałem użycie takiego czasownika-operatora w poście podlinkowanym wyżej. Dla present simple takim czasownikiem budującym czas było „do” – robić. Analogicznie, dla past simple jest też „do”, ale odmienione w II formie – czyli „did„. Podsumowując, czasownikiem posiłkowym, używanym do tworzenia konstrukcji (nie tłumaczymy go w zdaniu dosłownie, on nam jedynie służy, aby zasygnalizować użycie wybranego czasu) jest „did„.

I aby powstało nam przeczenie, musimy po prostu dodać słówko „nie” – „not” do czasownika posiłkowego, który tworzy nam zdanie.

 • You + did + not + work. – Ty + nie + pracowałeś.
 • She + did + not + work. – Ona + nie + pracowała.
 • They + did + not + work. – Oni + nie + pracowali.

Uwaga! Zapamiętajcie, że jak używamy już w zdaniu czasownika posiłkowego II formy, to zwykły czasownik, który normalnie używamy w zdaniu (opisującego czynność), występuje już w I formie – podstawowej. Nie dodajemy końcówki czasu przeszłego, nie zmieniamy go. Anglicy po prostu stwierdzili, że po co milion razy powtarzać w zdaniach „-d” na końcu każdego używanego czasownika, skoro można jednym czasownikiem posiłkowym, znajdującym się na początku – po osobie, zaznaczyć rozmówcy, że mówimy o przeszłości.

 • I did not worked. – Nie pracowałem.
 • I did not work. – Nie pracowałem.
 • She did not went. – Ona nie poszła.
 • She did not go. – Ona nie poszła.

Jako że Brytyjczycy uwielbiają skróty, „did” i „not” może ulec nam ściągnięciu – powstanie wyraz „didn’t„.

 • He + didn’t + work. – On + nie + pracował.
 • You + didn’t + work. – Wy + nie + pracowaliście.

did + not = didn’t (w skrócie)

Osoba + czasownik posiłkowy II formy (did) + not + czasownik I formy + reszta zdania.

 • She didn’t make a cup of coffee for her husband yesterday morning. – Ona nie zrobiła filiżanki kawy dla swojego męża wczorajszego poranku.
 • They didn’t go to the theatre last night because of Coronavirus pandemic. – Oni nie poszli wczorajszej nocy do teatru z powodu pandemii koronawirusa.
 • I didn’t work as a shop assistant when I was 18. – Nie pracowałem jako sprzedawca w sklepie, gdy miałem 18 lat.
Zdanie pytające

W celu utworzenia pytania również będziemy posługiwać się czasownikiem posiłkowym II formy dla past simple („did„). Tym razem umieszczamy go na początku zdania, by zasygnalizować rozmówcy, że „halo, właśnie Ciebie będę pytał”.

 • Did + you + work? – Czy + ty + pracowałeś?
 • Did + she + work? – Czy + ona + pracowała?
 • Did + we + work? – Czy + my + pracowaliśmy?

Przypominam o zasadzie – pojawiło nam się „did” jako czasownik II formy w zdaniu, więc następujący po nim czasownik będzie w I formie. To nie rymowanka, aby kończyć wszystkie słowa w zdaniu na „d”. Raz wystarczy :D.

 • Did you went to school yesterday? – Czy poszedłeś wczoraj do szkoły?
 • Did you go to school yesterday? – Czy poszedłeś wczoraj do szkoły?
 • Did you played football last weekend? – Czy grałeś w piłkę nożną, w ostatni weekend?
 • Did you play football last weekend? – Czy grałeś w piłkę nożną, w ostatni weekend?

Podsumowując:

Did (czasownik posiłkowy II formy) + osoba + czasownik I formy + reszta zdania?

 • Did she work in a supermarket when she was a student? – Czy ona pracowała w supermarkecie, gdy była studentką?
 • Did they fly to New York City last morning? – Czy oni polecieli do Nowego Jorku ostatniego ranka?
 • Did you learn biology when you were younger? – Czy uczyłeś się biologii, kiedy byłeś młodszy?

Określenia czasu

Jakich słów użyjemy, by zasygnalizować, że mówimy o przeszłości? Na przykład:

 • yesterday (wczoraj)
 • when… (kiedy, gdy…)
 • last evening (ostatniego wieczoru), last Monday (ostatniego poniedziałku), last week (ostatniego tygodnia), last month (ostatniego miesiąca), last year (ostatniego roku)
 • two days ago (dwa dni temu), two weeks ago (dwa tygodnie temu), two years ago (dwa lata temu)
 • in 2005 (w 2005 roku), in 1990 (w 1990 roku)

Past continuous

Czas przeszły ciągły

Użycie

Tego czasu używamy do opisywania sytuacji, które – jak sama nazwa wskazuje – prze-ciągały się w czasie, w przeszłości. Czynności były wykonywane przez dłuższy czas, trwały i nie wiadomo czy są zakończone. Wiadomo, że nadal nie mają one wpływu na obecny czas, ponieważ ich wykonywanie zakończyło się, ale nie wiemy z jakim skutkiem. Past continuous stosujemy tak jakby do opisu tego zdarzenia.

 • I was reading a book yesterday. – Czytałem wczoraj książkę. – Siedziałem nad książką, ale nie powiedziałem, że ją skończyłem – wykonywałem czynność czytania. Skutkiem nie jest przeczytana książka od deski do deski, ale wiemy, że dzisiaj już nie czytam – sytuacja zakończyła się, nie ma wpływu na teraźniejszość.
 • She was watching TV last evening. – Ona oglądała telewizję ostatniego wieczoru. – Faktem jest to, że oglądała, natomiast nie wiemy, czy obejrzała swój serial do końca, czy dotrwała do końca filmu, albo czy musiała przerwać oglądanie, by coś zrobić. Po prostu kilka godzin wczorajszego wieczoru spędziła przed ekranem telewizora. Wieczór się zakończył, sytuacja się nie powtórzy.

Gdy opisujemy wydarzenia dziejące się w jednej, tej samej chwili w przeszłości. Tutaj możemy skojarzyć sobie ten wyżej wspomniany „multitasking”. Akurat wyraz kończy się na „-ing”, więc łatwo zapamiętacie. 🙂

 • When I was watching TV, my brother was doing homework. – Kiedy oglądałem telewizję, mój brat robił zadanie domowe. – W tym samym momencie w przeszłości jeden osoba zajmowała się pracą domową, a druga relaksowała się przed telewizorem. Opis sytuacji.
 • While I was having a shower, my dad was repairing the hot water pipe. – Podczas gdy brałem prysznic, mój tata naprawiał rurę od gorącej wody. – W tym samym czasie ojciec zajmował się naprawą sprzętu, a syn brał prysznic (pewnie niestety musiał wziąć zimny).

Past simple i past continuous możemy używać w jednym zdaniu. Czynności, które były tłem, trwały długo opisujemy za pomocą past continuous, natomiast sytuacje krótkie, jednorazowe i zakończone za pomocą past simple.

 • They were playing football when they saw their coach. – Oni grali w piłkę nożną, gdy zobaczyli swojego trenera. – Dłuższą czynnością jest granie w piłkę, a spostrzeżenie swojego wuefisty to zaledwie moment – rzut okiem na nadchodzącą postać w ich stronę – zwykła, jednorazowa sytuacja w czasie przeszłym – past simple.
 • I was preparing dinner, when my mum arrived home. – Przygotowywałem obiad, kiedy moja mama przyszła do domu. – Przygotowanie obiadu – jako dłuższa, trwająca sytuacja i moja mama, która otworzyła drzwi i przeszła przez próg – sytuacja krótsza, jednorazowa, zakończona – weszła do środka budynku – w czasie past simple.

Budowa

Zdanie oznajmujące

Aby utworzyć zdanie w czasie past continuous, musimy użyć ponownie czasownika posiłkowego dla czasów ciągłych, czyli „to be” – w przypadku czasu przeszłego: II formy („to be” w II formie to: „wasdla I, he, she, it i „weredla pozostałych osób) i do zwykłego czasownika opisującego akcję dopisać końcówkę charakterystyczną dla czasów continuous: „-ing„.

 • I + was + go + ing. – Ja + szedłem.
 • She + was + go + ing. – Ona + szła.
 • We + were + go + ing. – My + szliśmy.
 • He was playing computer games all day yesterday. – On grał w gry komputerowe cały wczorajszy dzień.
 • They were sunbathing on the beach last summer. – Oni opalali się na plaży w ostatnie wakacje.

Osoba + was/were (czasownik posiłkowy „to be” w II formie) + czasownik + ing + reszta zdania.

Zdanie przeczące

Do czasownika posiłkowego „to be”, ale II formy – „was/were„, którym posługujemy się, aby utworzyć konstrukcję tego czasu, dopisujemy słówko „not” – nie.

 • I + was + not + work + ing. – Ja + nie + pracowałem.
 • We + were + not + work + ing. – My + nie + pracowaliśmy.
 • I was not watching TV last weekend. – Ja nie oglądałem telewizji w ostatni weekend.
 • He was not cooking dinner last week. – On nie gotował obiadu w ostatnim tygodniu.

Uwaga! Czasownik II formy – „was/were” można skrócić z „not”:

was + not = wasn’t
were + not = weren’t

Osoba + was/were (czasownik posiłkowy „to be” w II formie) + not + czasownik + ing + reszta zdania.

Zdanie pytające

I tutaj nasza zasada: czasownik posiłkowy kreuje nam zdanie, więc za jego pomocą, po przesunięciu „be” (w II formie „was/were„) na początek wypowiedzenia, to powstanie nam pytanie. Nie zapominajmy o końcówce „-ing” przy zwykłym czasowniku opisującym czynność.

 • Were + you + crying? – Czy + ty + płakałeś?
 • Was + she + playing? – Czy + ona + grała?
 • Were they reading this book last night? – Czy oni czytali książkę ostatniej nocy?
 • Was he watching Netflix all day yesterday? – Czy on oglądał Netflix cały wczorajszy dzień?

Was/were (czasownik posiłkowy „to be” w II formie) + osoba + czasownik + ing + reszta zdania?

Określenia czasu

 • yesterday (wczoraj)
 • all day yesterday (cały wczorajszy dzień)
 • when… (kiedy, gdy…), while (podczas gdy …)
 • last evening (ostatniego wieczoru), last Monday (ostatniego poniedziałku), last week (ostatniego tygodnia), last month (ostatniego miesiąca), last year (ostatniego roku)
 • two days ago (dwa dni temu), two weeks ago (dwa tygodnie temu), two years ago (dwa lata temu)
 • in 2005 (w 2005 roku), in 1990 (w 1990 roku)

Exercises

Translate the following sentences into English.
1. Zjadłem śniadanie i poszedłem do szkoły.
2. Kiedy brałem prysznic, zadzwonił do mnie mój ojciec.
3. Gdy robiłem herbatę, zobaczyłem kota w ogrodzie.
4. Kiedy przyszedłem, oni czytali książkę.
5. Kiedy leciałem do Hiszpanii, przeczytałem tę książkę.
6. Robiłem zadanie domowe a moja mama robiła obiad.
7. Zrobiłem zadanie domowe i zrobiłem obiad.
8. Ona poszła do sklepu, kupiła nowe buty i zjadła frytki w McDonald’s.

Odpowiedzi podajcie w komentarzach :).

Mam nadzieję, że rozjaśniłem Wam ten temat czasów przeszłych. Po więcej zapraszam Was do następnych wpisów na stronie już wkrótce, a także przypominam Wam o możliwości zerknięcia do mojego sklepu, gdy czujecie niedosyt i potrzebujecie materiałów językowych :).

Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu poniżej lub poprzez formularz kontaktowy. Chętnie Wam odpowiem i pomogę!

Have a wonderful weekend!

Cheers!

0 0 głos
Oceny artykułu
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Co sądzisz o tym wpisie? Zostaw komentarz!x
()
x